Michał Chodkowski prelegentem na konferencji o wyzwaniach rynku pracy dotyczących migracji pracowników

3 listopada 2023

Zapraszamy na konferencję „Wyzwania rynku pracy – czy migracja może uratować polską gospodarkę?”, organizowaną 15 listopada 2023 r. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Tematyka wydarzenia oscylować będzie wokół wpływu migracji na kształt rynku pracy w Polsce. Prelegenci w czasie licznych paneli odpowiedzą m.in. na pytania: czy prowadzona przez Polskę polityka migracyjna przystaje do realnych potrzeb rynku; jak umiejętnie czerpać z doświadczeń innych państw; dlaczego tak wielu migrantów decyduje się opuścić Polskę; czy jesteśmy w awangardzie dostępu do naszego rynku dla migrantów i czy nasi sąsiedzi zapewniają bardziej elastyczne rozwiązania.

W panelu poświęconym migrantom na rynku pracy udział weźmie m.in. Michał Chodkowski, partner kierujący praktyką prawa pracy i Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR.

Paneliści omówią potrzeby polskiego rynku pracy oraz doświadczenia dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Przedstawią także przewidywania dotyczące przyszłości rynku pracy i gospodarki. Skoncentrują się m.in. na uchodźcach z Ukrainy – dlaczego coraz częściej opuszczają Polskę, jak można ich zatrzymać i zastąpić, gdy odjadą do państw zachodnich.

Więcej informacji na stronie organizatora >