Michał Chodkowski prelegentem na inauguracyjnym Forum Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

6 lipca 2023

Forum Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców to nowa inicjatywa mająca być platformą dialogu między biznesem a władzami państwowymi, w ramach której Związek będzie angażował się w działania, których celem jest stworzenie środowiska legislacyjnego przyjaznego dla rozwoju rynku pracy.

Do debaty z udziałem m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zaproszony został Michał Chodkowski, partner kierujący praktyką prawa pracy, reprezentujący podczas tego wydarzenia Polskie Stowarzyszenie HR.

W trakcie dyskusji miał okazję opowiedzieć między innymi o oczekiwaniach rynku pracy w zakresie budowy bezpiecznego otoczenia prawnego, konieczności otwartego dialogu prawodawcy z pracodawcami już na etapie projektowania założeń rozwiązań prawnych, potrzebie wsłuchiwania się w potrzeby pracodawców. Mówił też o tym, dlaczego istotne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na łatwiejsze podejmowanie pracy przez osoby z zagranicy, jak również o tym, że dziś dla świadomych pracodawców dobro pracownika jest kluczową wartością. Zwrócił też uwagę na ryzyka związane z planowanym uregulowaniem pracy platformowej na poziomie unijnym.