Wzmacniamy zespół prawa pracy

6 kwietnia 2023

Do kancelarii dołączyła Katarzyna Jeziorek, która od lat zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajmuje się obsługą pracodawców w zakresie prawa pracy i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Opracowuje i wprowadza całokształt dokumentów z obszaru prawa HR, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz wdrażania wewnątrzzakładowych regulacji prawnych.

Wspiera pracodawców w kwestiach dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pracy i wynagradzania oraz pozostałych procedur prawa pracy. Udziela klientom bieżącego wsparcia w doborze mechanizmów legalizacji prawa do pracy i pobytu na terytorium Polski.

Jest uczestniczką seminarium doktoranckiego ze specjalizacją indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.