Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz mentorką w programie Fundacji Women in Law – podsumowanie

16 lutego 2024

W minionym tygodniu miało miejsce spotkanie społeczności Women in Law Foundation, połączone z zakończeniem IV edycji programu mentoringowego, w którym jedną z mentorek była Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz. W trakcie wydarzenia, podczas którego miało miejsce wiele inspirujących wystąpień, rozdano dyplomy dla mentorek i mentees.

Program mentoringowy Fundacji Women in Law powstał, aby wspierać rozwój i akcelerację kariery młodych prawniczek, które w ramach mentoringu zyskują dostęp do opieki merytorycznej bardziej doświadczonych prawniczek i prawników, którzy z kolei również mogą uczyć się od młodych adeptek prawa nowego spojrzenia na branżę prawniczą, a także inspirować się młodszym pokoleniem.

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz, partnerka zarządzająca w naszej kancelarii – również absolwentka psychologii – miała przyjemność pełnić rolę mentorki wiodącej, pracującej w parze z jedną z uczestniczek programu. Jak podkreśla, mentoring jest arcyciekawym doświadczeniem wzbogacającym mentee, ale też mentorkę. Uzmysławia, jak wielkie znaczenie ma sama rozmowa. Tylko rozmowa i aż rozmowa. Słowa mają wielką moc, a wypowiedziane cele stają się realne i możliwe do zrealizowania.

Fundacja Women in Law, prowadzona przez Kamilę Kurkowską, to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej. Mieliśmy już przyjemność wspierać tę inicjatywę, organizując w naszej kancelarii spotkanie, podczas którego Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz mówiła o różnicach międzykulturowych w biznesie.