Maciej Łaszczuk arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

4 stycznia 2024

Maciej Łaszczuk, senior partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, został po raz kolejny powołany przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2012 roku.

Nowa lista arbitrów dostępna jest na stronie PKOI >>

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl jest najwyższą sportową instancją odwoławczą w sporach dotyczących sportu w Polsce. Działa od 1994 r.