Maciej Łaszczuk po raz kolejny wybrany Wiceprezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOI

4 lutego 2024

Z radością informujemy o powierzeniu po raz kolejny funkcji Wiceprezesa Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim założycielowi naszej kancelarii adwokatowi Maciejowi Łaszczukowi.

Inauguracyjne zgromadzenie arbitrów IX kadencji, które wybrało nowe władze Trybunału, odbyło się 25 stycznia 2024 r.

Więcej informacji na stronie Trybunału >>