Michał Chodkowski prelegentem na warsztatach „Kształtowanie wynagrodzeń w instytucjach finansowych”

13 kwietnia 2024

Michał Chodkowski, wspólnie z Magdaleną Rodzeń (Aptiv Services Poland), poprowadzi prelekcję pt. „Presja płacowa – case study skutecznych działań zaradczych” podczas warsztatów organizowanych przez MMC Polska. Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2024 r.

Program wydarzenia stworzony został wokół istotnych aspektów polityki wynagrodzeniowej. Eksperci będą dyskutować o Dyrektywie dotyczącej równości wynagrodzeń i przejrzystości płac, a także omówią sposoby efektywnego raportowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć (Gender Pay Gap). Prelekcje obejmą także tematykę rozróżniania pomiędzy stałymi a zmiennymi elementami wynagrodzeń oraz przedstawienie metod identyfikacji osób podejmujących ryzykowne decyzje finansowe (risk takerów) i zasad raportowania ich zarobków. Wykładowcy wyjaśnią też, w jaki sposób strategie wynagrodzeń są zintegrowane z celami zrównoważonego rozwoju ESG.

Główne zagadnienia:

  • Praktyczne aspekty wdrożenia i  stosowania dyrektywy o równości  i jawności wynagrodzeń
  • ESG a polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym
  • Gender pay gap – problematyka
  • Obowiązki wobec KNF
  • Ład Korporacyjny a system wynagrodzeń
  • System i struktura płac
  • Benchmarking wynagrodzeń

Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Więcej informacji na stronie organizatora >>