Aleksandra Orzeł

Analiza możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu kosztów za wynajem samochodu zastępczego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

"Zeszyty Ubezpieczeniowe" 2012, Nr 1, s. 147-159