Maciej Zielepucha

Charakterystyka umowy z następcą jako instytucji prowadzącej do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego

„Acta Iuridica Resoviensia” 2022, Nr 1, s. 215-224