Agnieszka Zwierzyńska, Michał Chodkowski, Marta Dzienisz

COVID a RODO – największe problemy i wyzwania dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii

„Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” Nr 19