Martyna Kabat

Prawo pracy na lato: Czy pracownika można odwołać z urlopu wypoczynkowego?

Polecamy lekturę pierwszego alertu z cyklu „Prawo pracy na lato”.

Czy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?