Michał Chodkowski , Martyna Kabat

Dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych przyjęta przez Parlament Europejski

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Przyjęcie Dyrektywy może skutkować koniecznością zmiany zasad współpracy usługodawców z cyfrowymi platformami pracy. Nie jest to jeszcze koniec prac nad Dyrektywą, ale jej wejście w życie zbliża się nieuchronnie.

Pobierz legal alert >