Aleksandra Orzeł

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13

"Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015, Nr 6, s. 858-865