dr Krzysztof Riedl

Incydentalne wygaszanie kadencji organów państwa (uwagi na tle zasad kadencyjności i niezależności)

[w:] M. Zubik, F. Dymitrowski (red.), Meandry demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2017