Michał Chodkowski

Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich

Od 15 lutego 2016 r. zacznie funkcjonować europejska platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, tzw. platforma ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Podstawę prawną dla powstania i działania wspomnianej platformy stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013  z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ODR w sporach konsumenckich, które weszło w życie w styczniu tego roku.

Wskazane rozporządzenie przewiduje określone obowiązki informacyjne wobec przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej zawierających z konsumentami internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Zakres obowiązków zależy od tego, czy przedsiębiorca zobowiązał się do wykorzystywania podmiotu lub podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, które to podmioty oferują rozstrzyganie sporów w ramach metod pozasądowych.

Przedsiębiorcy zawierający internetowe umowy (sprzedaży lub o świadczenie usług), którzy zobowiązali się do wykorzystywania podmiotu/podmiotów ADR mają obowiązek poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygnięcia ich sporów, podać łącze elektroniczne do tej platformy co do zasady na swoich stronach internetowych oraz – jeżeli oferta jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej – zamieścić to łącze w treści wiadomości.

Z kolei wszyscy przedsiębiorcy (w tym ci, którzy nie zobowiązali się do wykorzystywania podmiotów/podmiotów ADR) prowadzący sprzedaż (produktów lub usług) w Internecie mają obowiązek podać na swoich stronach internetowych łatwo dostępne łącze elektroniczne do platformy ODR oraz swoje adresy poczty elektronicznej.