Jan Ciaptacz

Jurysdykcja krajowa w sprawach wynikających z recepti arbitrii na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis

„Europejski Przegląd Sądowy” 2022, Nr 7, s. 18-24