Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów

[w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. Warszawa 2012

Przejdź do artykułu: Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów