dr Krzysztof Riedl

Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

"Przegląd Sejmowy" 2015, Nr 5, s. 83-98