dr Krzysztof Riedl

Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym

"Polski Proces Cywilny" 2017, Nr 1, s. 88-118