Maciej Łaszczuk

Mediacja – jestem za

[w:] Maciej Bobrowicz (red.), Mediacja. Jestem Za, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008