Michał Chodkowski

Michał Chodkowski współautorem e-booka „Digital HR. Czy AI to nasza przyszłość”

Michał Chodkowski, partner kierujący praktyką prawa pracy w naszej kancelarii, współtworzył publikację „Digital HR. Czy AI to nasza przyszłość”, wydaną przez Wolters Kluwer.

Publikacja przygotowana przez Michała Chodkowskiego, Tomasza Karniewicza i Joannę Likszę jest kompleksowym przewodnikiem objaśniającym, jak przygotować organizację do procesu digitalizacji HR i skutecznie wdrożyć go w firmie. Autorzy przedstawiają możliwości stosowania sztucznej inteligencji przez pryzmat czterech wymiarów: ludzi, struktur, procesów i systemów.

Czytelnik znajdzie w książce m.in.: zestaw narzędzi, które pomogą samodzielnie przeprowadzić audyt i przygotować organizację do procesu digitalizacji HR; model, który pomaga zbadać aktualny poziom dojrzałości cyfrowej organizacji i definiuje priorytety na przyszłość, uwzględniając ich wpływ na biznes; studium przypadku firmy, która z powodzeniem digitalizuje HR i pracuje już nad wdrożeniem sztucznej inteligencji w procesach kadrowych.

Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr i zasobów ludzkich, menedżerów, a także dla pracowników naukowych i słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

[informacje ze strony wydawcy]