Michał Chodkowski

Michał Chodkowski współautorem e-booka „Przejrzystość wynagrodzeń. Jak przygotować organizację do wdrożenia dyrektywy o transparentności wynagrodzeń”

Wolters Kluwer

Michał Chodkowski, partner kierujący praktyką prawa pracy w naszej kancelarii, współtworzył publikację „Przejrzystość wynagrodzeń. Jak przygotować organizację do wdrożenia dyrektywy o transparentności wynagrodzeń”, wydaną przez Wolters Kluwer.

Michał Chodkowski, Joanna Liksza, Justyna Piechowska i Ewa Salata-Lewandowska w przystępny i kompleksowy sposób omawiają, jak przygotować się do zmian związanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, którą państwa członkowskie UE powinny implementować do 7 czerwca 2026 r.

Autorzy książki wskazują, jak pracodawcy mogą efektywnie wykorzystać obecny czas na stworzenie lub rozwój systemu wynagrodzeń, a także na budowę świadomości i dialogu z pracownikami i partnerami społecznymi.

W publikacji wyjaśniono m.in.:

  • jakie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze nakłada na pracodawców dyrektywa;
  • jakie prawa zyskają pracownicy oraz kandydaci do pracy;
  • jak obliczyć kluczowe wskaźniki, które pracodawcy powinni raportować (luka płacowa, kwartyl wynagrodzenia, średnia i mediana wynagrodzenia w organizacji);
  • jakie sankcje przewidziano dla pracodawcy za dopuszczenie do dyskryminacji w wynagrodzeniach.

Więcej informacji >>