Justyna Szpara, FCIArb

Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych)

"ADR Arbitraż i Mediacja" 2009, Nr 2, s. 73-85