dr Paweł Marcisz

Nazwane utrudnienia dostępu do rynku. Znaczenie prawne wyliczenia z art. 15 u.z.n.k.

"Przegląd Prawa Handlowego" 2015, Nr 3, s. 15-24