Michał Chodkowski

Nowe obowiązki w zakresie delegowania pracowników

W dniu 18 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług („Ustawa”).

Pracodawcy zagraniczni, którzy delegują pracowników do pracy w Polsce w ramach świadczenia usług, zobowiązani będą m.in. do przesyłania do Państwowej Inspekcji Pracy („PIP”) w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczeń zawierających określone w Ustawie informacje.

Oświadczenia takie powinny być przesłane najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, natomiast w przypadku pracodawców, których pracownicy pozostawali oddelegowani do pracy w Polsce w dniu wejścia w życie Ustawy, termin na złożenie ww. oświadczenia do PIP upływa 18 września 2016 r.

Ustawa wprowadza również szereg innych obowiązków związanych m.in. z przechowywaniem w Polsce określonych dokumentów związanych z zatrudnieniem delegowanych pracowników oraz dostarczaniem takich dokumentów do PIP.

W pewnym zakresie ustawa dotyczy także pracodawców mających siedzibę w Polsce, którzy delegują pracowników do pracy poza granicami Polski.

Jeśli potrzebowaliby Państwo bardziej szczegółowych informacji dotyczących delegowania pracowników, prosimy o kontakt z adwokatem Michałem Chodkowskim (e-mail: michal.chodkowski@laszczuk.pl).