Maciej Zielepucha

Nowelizacje przepisów części piątej Kodeksu postępowania cywilnego w latach 2017-2019 – ocena wprowadzonych regulacji

„Annales UMCS, sec. G (Ius)” 2022, Nr 2, Vol. 69, s. 161-175