Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Odliczanie podatku VAT naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych a podatek dochodowy

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące odliczania podatku VAT naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych. Choć wydawać by się mogło, że zmiany dotyczą wyłącznie podatku VAT, nowe przepisy mogą również wpływać na rozliczenia w zakresie podatku dochodowego. Przykładowo, przyjęcie na potrzeby podatku VAT, że samochód firmowy wykorzystywany jest do celów mieszanych, może rodzić wątpliwości, czy samochód nie jest wykorzystywany na cele prywatne pracownika i czy nie należy z tego powodu wykazać dodatkowego przychodu po stronie pracownika. Ponadto, nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika może rodzić ryzyko podatkowe po stronie pracodawcy dotyczące możliwości zaliczenia kosztów amortyzacji takiego samochodu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

Możliwe jest również korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego na cele prywatne na zasadzie odpłatności, czyli na podstawie umowy najmu samochodu, na podstawie której płaci pracodawcy czynsz najmu. W przypadku udostępnienia samochodu służbowego na cele prywatne za odpłatnością pracodawca może wszystkie wydatki związane z samochodem zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników powinno być odpowiednio uregulowane przez pracodawcę i rozliczone, zarówno w zakresie podatku VAT, jak i podatku dochodowego.

Jeśli potrzebują Państwo naszej pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszym doradcą podatkowym i adwokatem Aleksandrą Faderewską-Waszkiewicz.