Martyna Kabat

Osiągnięto porozumienie wstępne w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Unia Europejska dostrzegła rynkową sytuację tzw. pracowników platformowych, a jej działania nakierowane są na poprawę warunków zatrudnienia i prawa socjalne osób pracujących w tym modelu.

W poniedziałek 11 marca 2024 r. potwierdzono przyjęcie porozumienia wstępnego dotyczącego Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Pobierz alert prawny >>

Download the English version >>