Michał Chodkowski , Martyna Kabat , Katarzyna Jeziorek , Aleksandra Trzcińska-Kosacka

Przywrócenie pracownika do pracy w toku postępowania sądowego – nowe przepisy

Od 22 września 2023 r. pracownik, który wystąpił z powództwem przeciwko pracodawcy, zyskał nowe uprawnienia w zakresie przywrócenia go do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pobierz alert: Przywrócenie pracownika do pracy w toku postępowania sądowego – nowe regulacje