Maciej Łaszczuk

Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym

(współautor: R. Morek) Warszawa 2016, ss. 56