Justyna Szpara, FCIArb

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG

Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6, § 20-23, § 43-47)