dr Krzysztof Riedl

Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji

[w:] J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M. Nocuń (red.), Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, Warszawa 2015