Aleksandra Orzeł

Rola pełnomocników procesowych w mediacji cywilnej

(współautor: K. Alama) [w:] J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacja w prawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014