Rozdział dotyczący Polski w The Dispute Resolution Review 2012

wyd.II, C.H. Beck, Warszawa 2015