Katarzyna Bukalska

Rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących czynu nieuczciwej konkurencji w postaci dyskryminacji niektórych klientów (art. 15 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

„Przegląd Prawa Handlowego” 2022, Nr 8, s. 23-29