dr Paweł Marcisz

Szukając granic kontroli – glosa do wyroku TK z 16.11.2011 r. (SK 45/09)

(współautor: dr hab. Piotr Bogdanowicz) "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, Nr 9, s. 47-52