Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów

"Palestra" 2001, Nr 3-4, s. 52-62