Aleksandra Orzeł

Ubezpieczenie od utraty kluczowego pracownika – analiza wzorców amerykańskich

[w:] M. Szczepańska (red.), Ubezpieczenia dla biznesu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 123-132