Ustawa o sygnalistach – jak pracodawcy powinni przygotować się do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych?

Konieczność zaprojektowania wewnętrznych procedur, zaplanowania kanałów zgłoszeń, powołania osób lub działów odpowiedzialnych za obszar zgłaszania naruszeń i działań następczych – to tylko niektóre obowiązki, jakie wynikają dla przedsiębiorców z projektu ustawy o sygnalistach.

Przeczytaj więcej w naszym alercie:

Ustawa o sygnalistach – jak pracodawcy powinni przygotować się do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych >