Aleksandra Orzeł

When mediation meets arbitration… – the analysis of med-arb qualities on the basis of international ADR experience [w:] Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?

(współautor: K. Alama) [w:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (red.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 13-30