Maciej Łaszczuk, Marek Korcz

Wielka sprawa. Jak zarządzać skomplikowanym sporem gospodarczym