Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara, FCIArb

Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 k.s.h.

"Palestra" 2002, Nr 7-8, s. 30-41