Maciej Łaszczuk

Zaangażowanie, oddanie, poczucie misji

[w:] M. Bobrowicz, Mapy Sukcesu, MB Consulting, Warszawa 2014