dr Krzysztof Riedl

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Monografie Prawnicze, 2022