Aleksandra Trzcińska-Kosacka

senior associate

radca prawny

@pokaż email aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

Aleksandra Trzcińska specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz prawie cywilnym. Zajmuje się bieżącą obsługą pracodawców i pracowników z zakresu prawa pracy, obejmującą zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy. Posiada doświadczenie m.in. w opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowaniu wewnętrznych regulaminów, a także w reprezentacji klientów w sporach sądowych, jak i pozasądowych, we wszystkich obszarach prawa pracy. Doradza pracodawcom w wyborze odpowiedniego systemu czasu pracy oraz we wdrożeniu telepracy i pracy zdalnej. Ponadto wspiera klientów w kwestiach przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Aleksandra ponadto reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.

doświadczenie

wykształcenie

Wybrane publikacje