Aleksandra Trzcińska-Kosacka

senior associate

radca prawny

@pokaż email aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz prawie cywilnym.

Zajmuje się bieżącą obsługą pracodawców i pracowników w zakresie prawa pracy, obejmującą zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy. Wspiera pracodawców m.in. w prowadzeniu rozmów i korespondencji z organizacjami związkowymi.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowywaniu wewnętrznych regulaminów, m.in. dotyczących PDO i świadczenia outplacement. Koordynuje działania pracodawców w zakresie regulacji czasu pracy, urlopów i dokumentacji pracowniczej i innych spraw bieżących. Doradza pracodawcom w wyborze odpowiedniego systemu czasu pracy oraz we wdrożeniu pracy zdalnej.

Ma doświadczenie w doradztwie w zakresie przygotowania, wdrażania i funkcjonowania PPK i PPE. Wspiera pracodawców w projektowaniu i stosowaniu rozwiązań dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Reprezentuje pracodawców i płatników składek w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wspiera klientów w zakresie interpretacji przepisów europejskiego prawa pracy i transferów zakładu pracy.

doświadczenie

wykształcenie

Wybrane publikacje