Andrzej Polimirski

of counsel

radca prawny

@pokaż email andrzej.polimirski@laszczuk.pl

Andrzej Polimirski specjalizuje się w prawie handlowym i prawie obrotu nieruchomościami. Jego doświadczenie obejmuje też tworzenie, przekształcenia i łączenie spółek, obsługę bieżących spraw korporacyjnych, badanie stanu prawnego przedsiębiorstw i ich restrukturyzację, regulację stanu prawnego nieruchomości, postępowania reprywatyzacyjne, a także zastępstwo prawne w sprawach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i podatkowych.

doświadczenie

wykształcenie