dr Hanna Talago-Sławoj

of counsel

Adwokat

@pokaż email hanna.talago@laszczuk.pl

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora obronności i bezpieczeństwa. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Założyła pierwszą w Polsce firmę doradczą specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Przez ostatnie dwie dekady pracowała przy dziesiątkach projektów o strategicznym znaczeniu.

Jest jednym z pierwszych polskich trenerów w dziedzinie zamówień publicznych, współorganizatorką i od 25 lat wykładowczynią pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Doradza zamawiającym w procesie przeprowadzania przetargów, a wykonawcom w procedurze ubiegania się o zamówienia oraz w procesie realizacji umowy. Jest pełnomocnikiem procesowym przed Krajową Izba Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. Pracuje dla firm z sektora obronności oraz wykonujących inwestycje energetyczne, drogowe, kolejowe. Wyróżnia ją bogate doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji metra w Warszawie. Ma szczególne doświadczenie w sporządzaniu i realizacji roszczeń o zmiany umowy w sprawach zamówień publicznych.

Była doradczynią komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ukończyła w USA kurs „Zasady składania zamówień rządowych” zorganizowany przez Graduate School w Departamencie Rolnictwa oraz „Zamówienia Publiczne w Polsce” zorganizowany przez Departament Handlu w ramach Programu Rozwoju Prawa Handlowego.

Obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską poświęconą roli zamówień publicznych w budowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Jest autorką wielu publikacji poświęconych tematyce zamówień publicznych oraz współautorką komentarza Europejskie Prawo Zamówień wydanego w 2016 r. przez Wolters Kluwer S.A.

doświadczenie

wykształcenie