dr Hanna Talago-Sławoj

of counsel

Adwokat

@pokaż email hanna.talago@laszczuk.pl

Doktor nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

W 1993 r. ukończyła w USA kursy „Zasady składania zamówień rządowych” zorganizowany przez Graduate School w Departamencie Rolnictwa oraz „Zamówienia Publiczne w Polsce” zorganizowany przez Departament Handlu w ramach Programu Rozwoju Prawa Handlowego.

Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych. Jest jednym z pierwszych polskich trenerów w tej dziedzinie.

Hanna jest audytorem zamówień sektorowych, autorką wielu publikacji, w tym artykułów w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, współautorem komentarza Europejskie Prawo Zamówień, doradcą komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Doradza zamawiającym w procesie przeprowadzania przetargów, a wykonawcom w procedurze ubiegania się o zamówienia.

Jest pełnomocnikiem procesowym przed Krajową Izba Odwoławczą, a także przed sądami powszechnymi.

Jest współorganizatorem i wykładowcą pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i seminaria poświęcone problematyce zamówień publicznych.

Specjalizuje się w europejskim prawie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Jest także filologiem, absolwentką Wydziału Neofilologii na kierunku Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

doświadczenie

wykształcenie