Jan Ciaptacz

associate

aplikant adwokacki

@pokaż email jan.ciaptacz@laszczuk.pl

Jan Ciaptacz zajmuje się przede wszystkim sporami sądowymi i arbitrażowymi. Z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przebywał na stypendiach naukowych w Bucerius Law School w Hamburgu, na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w China-EU School of Law w Pekinie. Uzyskał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy zdobywał doświadczenie w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz w dziale postępowań spornych międzynarodowej kancelarii prawnej. Był także członkiem drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje