Jan Ciaptacz

associate

aplikant adwokacki

@pokaż email jan.ciaptacz@laszczuk.pl

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Występuje w charakterze pełnomocnika i sekretarza trybunałów arbitrażowych w międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących uchylenia oraz uznania i wykonania wyroków arbitrażowych, a także w złożonych, transgranicznych sporach gospodarczych przed polskimi sądami. Posiada doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych zgodnie z regułami ICC, VIAC, SCC, LCIA i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Występował w sporach wynikających z transakcji M&A oraz kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów, a także w sporach z sektora finansowego, budowlanego, zbrojeniowego, spożywczego i energetycznego.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na UW w zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Prowadzi zajęcia dla studentów z arbitrażu handlowego i inwestycyjnego oraz postępowania cywilnego.

W 2020 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przebywał na stypendiach naukowych w Bucerius Law School w Hamburgu, na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w China-EU School of Law w Pekinie. W 2019 r. odbył staż w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego w zespole międzynarodowych postępowań sądowych. Ukończył także kurs prawa prywatnego międzynarodowego Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz Arbitration Academy 2022 w Paryżu.

Jest współprzewodniczącym Arbitrażowego Forum Młodych (AFM below 40). W 2023 r. został wybrany do udziału w globalnym programie mentoringowym Young International Council for Commercial Arbitration.

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje