Jan Rysiński

partner

adwokat

@pokaż email jan.rysinski@laszczuk.pl

Kieruje zespołem prawa karnego-gospodarczego. W swojej praktyce skupia się na reprezentowaniu zagranicznych i polskich klientów w postępowaniach karnych po stronie pokrzywdzonych, a także jako obrońca. Doradza w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek kapitałowych i we wszelkich sprawach dotyczących szeroko pojmowanych przestępstw białych kołnierzyków.

Doradza również klientom w sporach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji i doradza im w opracowywaniu strategii sporu, a także wspiera ich w negocjacjach. Jego doświadczenie obejmuje między innymi obsługę kompleksowych sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek kapitałowych czy sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji.

doświadczenie

wykształcenie

organizacje

Wybrane publikacje