Prof. ndzw. dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj

senior associate

Adwokat

@pokaż email justyna.kurek@laszczuk.pl

Prof. ndzw. dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj jest adwokatem w zespole nowych technologii i ochrony prywatności.

Specjalizuje się w ochronie konkurencji i konsumentów, prawie nowych technologii, prawie ochrony danych osobowych, ochronie dóbr osobistych oraz prawie własności intelektualnej. Zajmuje się również kwestiami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji, w szczególności na styku AI i RODO. W zakresie jej zainteresowań są też zagadnienia związane z prawną ochroną informacji.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców (w szczególności z branży dystrybucji kosmetyków, farmaceutyków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych), jak również doświadczenie w pracy u regulatorów – w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wdrażania RODO oraz prowadzenia audytów w tym zakresie. Wielokrotnie z sukcesem reprezentowała klientów, w tym osoby publiczne, w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych i dobrego imienia.

Doradztwo biznesowe łączy z działalnością akademicką. Pełni funkcję Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Ustrojowego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, organizacji wymiaru sprawiedliwości i informacyjnych zasobów państwa.

Jest autorką oraz redaktorką prowadzącą licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa Internetu.

doświadczenie